Portfolio prací - Dvůr u venkovského rodinného domu

Dvůr u venkovského rodinného domu

Uzavřený dvůr staršího rodinného domu byl vydlážděn zámkovou dlažbou a ozeleněn malým trávníkem s okrajovou výsadbou menších jehličnanů a listnáčů a zpestřen barevnými letničkami v nádobách na kamenných sloupech. Ochoz u domu, terasy a okraje výsadeb lemují pískovcové nádoby se minikultivary.

Informace o projektu

Zákazník

—Dvůr domu na venkově u Jičína

Rok

—Realizace v r. 2009

Charakteristika

  • Ozelenění uzavřeného dvora
  • Terasa ve stínu, zeleň a klid jsou příjemné k pobytu

Ukázky projektů