Projekty - design

Úvodní schůzka

Slouží k vzájemnému představení možností a potřeb. Vy nastíníte svoje představy a přání týkající se zahrady (či části zahrady, atria, dvorku, či parku) a já Vám ukáži několik prací, jak může místo ve výsledku vypadat. Po zběžné prohlídce místa prodiskutujeme styl - např. moderní, klasický, městský, venkovský, přírodní, jižní, japonský atd. a doporučím Vám další postup. Pro inspiraci shromažďuji fotografie vybraných ukázkových zahrad předních světových architektů.

Zaměření

Pokud nevlastníte aktuální plán pozemku v měřítku, je nutné provést jeho zaměření. Obrysy pozemku, poloha domu na pozemku i všech stávajících prvků (stromů, keřů, záhonů a staveb) jsou zaneseny do plánu mapujícího současný stav, jenž je východiskem pro vlastní návrh v měřítku.

Projekt

Celý projekt obsahuje:
  1. Funkční diagram
  2. Studii
  3. Konstrukční plány
  4. Osazovací plány
  5. Technickou zprávu

Můžete si domluvit pouze některou z těchto částí projektu - např. Studii a Osazovací plány (řeší se část zahrady), nebo Osazovací plán a Konstrukční plán (řeší se sezení a záhon okolo).

Funkční diagram

Je skica několika možností umístění různých ploch na pozemku např. kde bude sezení, cesta, dětský koutek, záhony, stromy. Plochy jsou symbolizovány značkami. Kreslí se jen pokud chcete vidět názorněji prostorové možnosti pozemku. Po vybrání jedné z možností se rozkreslí do konkrétní podoby Studie v měřítku.

Studie

Je půdorysný návrh v měřítku. V několika barevných variantách dává šanci si vybrat tu, která se Vám nejvíce líbí (obvykle se vypracují 2-3 různé studie). Zohledňuje orientaci pozemku, styl domu, vkus a přání majitelů (ev.u parku širšího okolí) a moderní požadavky na funkci a údržby zahrady. Podává velmi názorný obrázek o tom, jak by mohlo celé místo vypadat. I ten, kdo nemá fantazii, si dokáže představit jeho budoucí podobu. Obsahuje již existující prvky, které se mají zachovat, i nové prvky: terénní úpravy, terasy, pergoly, schody, cesty, altánky, treláže, stromy, keře a živé ploty, okrasné i užitkové záhony, vodní prvky, kameny a drobná umělecká díla např. sochy či keramiku. Na základě vybrané studie se vypracují následující plány:

Konstrukční plány

Technické plány terénních úprav, zpevněných ploch, cest, zídek, schodů, pergol, treláží, profilů záhonů, venkovních kuchyní, vodních prvků, brán a branek slouží stavebním firmám k jejich realizaci.

Osazovací plány

Návrhy osázení jednotlivých záhonů a ploch zahrnuje různé druhy a kultivary stromů, keřů, dřevin a rostlin (vč. těch, které se mají přesadit) v jejich počtu a umístění v měřítku. Plány se dají použít k objednání, nacenění a vysázení rostlin na daném místě.

Technická zpráva

U větších projektů. Obsahuje zhodnocení původního stavu pozemku, jeho pozitiva a negativa, příp. problematická místa, požadavky majitelů na funkci a styl a zvl.požadavky. Popisuje návrhované řešení jako celek i jednotlivé jeho prvky. Součástí bývá fotodokumentace.