Ceník položkový 2021– údržba, zakládání zahrad, materiál a doprava

Ceník prací - Údržba

Aktuální položkový ceník prací 2021 - údržba zahrad
Práce druh cena/jednotka*
* Ceny jsou smluvní. Nutná prohlídka předem. Ceny se stanoví dle náročnosti skutečně odvedených prací.
Kácení stromu běžné - nad 40cm prům.kmene 3000,-Kč
ve ztížených podmínkách 5000,-Kč
Práce s motorovou pilou - hodinová taxa na zemi   350,-Kč/h
ve výšce   500,-Kč/h
Vyžínání křovinořezem s úklidem hmoty         4,50 Kč/m2
Řez okrasných keřů zmlazení, průklest a tvarování       40,-Kč/ks
Vypletí ploch vč. odkvetlých a odumřelých rostlin ruční ze záhonů       25,-Kč/m2
ruční mezi dřevinami       32,-Kč/m2
Chemické odplevelení půdy totálním herbicidem vč.         4,-Kč/m2
Trávník - sekání sekačkou se sběrem         1,90 Kč/m2
Trávník - hnojení vícesložkovými hnojivy         3,- Kč/m2
Trávník - dplevelení granul.herbicidem         2,20 Kč/m2
vertikulace         4,-Kč/m2
Úklid listí na kompost ruční hrabání         3,50 Kč/m2
fukarem         2,50 Kč/m2
Stříhání a tvarování živých plotů do 1,5m výšky       20,-Kč/m
nad 1,5m výšky       35,-Kč/m
Dosadba odumřelých rostlin s výměnou půdy keřů       40,-Kč/ks
trvalek a travin       15,-Kč/ks
Domulčování výsadeb bez mulče       20,-Kč/m2
Práce druh cena/jednotka*

Ceník prací - Zakládání zahrad

Aktuální položkový ceník prací 2021 - zakládání zahrad
Práce druh cena/jednotka*
* Ceny jsou smluvní a se stanoví dle náročnosti skutečně odvedených prací. Realizace dle projektu.
Kácení stromu na rovině - do 40cm prům.kmene 3000,-Kč
ve ztížených podmínkách 5000,-Kč
Odstranění nežádoucích dřevin - hodinovou taxou na zemi    350,-Kč/h
ve svahu    400,-Kč/h
Vyžínání křovinořezem s úklidem hmoty         4,50 Kč/m2
Chemické odplevelení půdy totálním herbicidem vč.         4,-Kč/m2
Založení trávníku výsevem vč. celkové přípravy půdy       27,-Kč/m2
Založení trávníku travním kobercem vč. celkové přípravy půdy    230,-Kč/m2
Terénní úpravy hrubé - strojem    500,-Kč/m2
jemné - ruční práce    250,-Kč/h
Položení netkané textilie vč.textilie       25,-Kč/m2
Výsadba vč. výměny půdy stromů vč. zakůlování    600,-Kč/ks
keřů       40,-Kč/ks
trvalek, travin, cibulovin       10,-Kč/m
Mulčování výsadeb bez mulče       23,-Kč/m2
Rozložení kačírku do výsadeb bez kačírku       85,-Kč/m2
Rozprostření zahr.substrátu na plochu bez substrátu    350,-Kč/m3
Práce druh cena/jednotka*

Ceník materiálu - Zdi a zídky

Aktuální položkový ceník materiálu 2021 - zakládání zahrad
Materiál druh cena/jednotka*
* Ceny jsou smluvní a se stanoví dle náročnosti skutečně odvedených prací. Realizace dle projektu.
Suché zídky na rovině a ve svahu                                 dle druhu kamene                         2000-5000,-Kč/m2
Gabiony dle druhu kamene  5500,-Kč/m3
Betonové svahovky  1300,-Kč/m2
Betonová zeď  1000,-Kč/m2
Velké kameny dle velikosti a druhu kamene individuální+doprava+jeřáb

Ceník materiálu a dopravy - Zakládání a údržba

Aktuální položkový ceník materálu a dopravy 2021 - zakládání a údržba zahrad
Materiál druh cena/jednotka*
* Ceny jsou orientační a jsou jednotlivě stanoveny dle aktuálních cen dodavatelů.
Kačírek říční frakce 4-8    320,-Kč/t
frakce 8-16    270,-Kč/t
frakce 16-32    250,-Kč/h
Mulč běžný drcený    720,-Kč/m3
nedrcená borka    580,-Kč/m3
dekorativní    690,-Kč/m3
Hnojivo běžné NPK       50,-Kč/kg
Zahradnický substrát k výsadbě         1,30 Kč/l
Rašelina běžná         1,50 Kč/l
Zemina k terénním úpravám    250,-Kč/t
Netkaná textilie proti prorůstání plevele       15,-Kč/m2
Obrubníky plastový černý    100,-Kč/m
betonový segmentový    110,-Kč/m
Kotvící materiál na stromy-kůl, úvazy,juta    180,-Kč/ks
Pískovec neopracovaný štípaný 1200,-Kč/t
Doprava Avia       12,-Kč/km
přívěs         1,-Kč/km
osobní         8,-Kč/km

Ceník geodetických prací 2021 - firma Geometra s.r.o.

Aktuální položkový ceník geodetických prací 2021 - plány, vytyčení, zaměření - firma Geometra spol. s r.o.
Práce měrná jednotka mj cena/1 mj Kč cena/2-5 mj Kč cena/6-10 mj Kč cena/více než 10 mj Kč
Ceny záleží na daném rozsahu, mapovém podkladu a podmínkách v terénu. Ceny jsou smluvní - můžeme se vždy domluvit a nalét takové řešení, abyste byli spokojeni.
Geometrický plán na budovu budova   5000   4000   3500 dohodou
  
Geometrický plán ostatní 100 m   5000   4000   3500 dohodou
  
Geometrický plán na vyznačení VB 100 m   3500   3000   2500 dohodou
  
Vytyčení vlastnické hranice 100 m   4500   4000   3500 dohodou
  
Vytyčení stavby stavba   4000   3500   3500 dohodou
  
Zaměření podkladu pro projekt bod       50       50       50 dohodou
  
Zaměření skutečného stavu bod      400      350      300 dohodou